Story-Highlight-Icon-Sustainability-only-leaf-thinner-0_75pt

Hållbarhet

Största möjliga intryck med minsta möjliga negativa fotavtryck på Big Image. Hos oss är hållbarhet inte bara en tillfällig trend, det är ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Det har det gjort sedan starten 1987. 

Big Image Systems - Hållbarhet

Vad hållbarhet betyder för oss

Var börjar man på hållbarhetens cirkulära resa? Varje aspekt spelar roll, och allt är sammanlänkat. Därför fokuserar vi på de 5 P:na:

  • Planet
  • People
  • Production
  • Product
  • Profit

Vårt engagemang börjar där CO2-avtrycket är som störst - det är där vår påverkan kan minskas som mest. Vi vill öka medvetenheten om nödvändiga åtgärder och de mål vi strävar efter. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att fullt ut engagera oss i vårt cirkulära tänkesätt, med målet att uppnå den högsta möjliga minskningen. Hållbarhet och ansvar är sammanflätade, och dessa två diskuteras ofta men är utmanande att implementera. Vi samlar in data på platsnivå, sammanställer alla transaktionsdokument och följer upp tills vi får fysiska verifieringar. Vårt mål är att underlätta kunskapsdelning, göra den mer tillgänglig för andra och för framtida generationer att följa i våra fotspår.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete under:

Stäng

Få inspiration från vår senaste produktkatalog

Den innehåller allt från lösningar, material med bildbibliotek och mycket annan matnyttig information.

bigcatalogue-frontcover-mockup-topspace