corporate_social_responsability-1400×500

Vy från vår studio i Hägernäsviken.

Big Image Systems - Om oss - Hållbart företagande

Hållbarhet kräver big thinking i varje detalj

Vi strävar efter att skapa största möjliga intryck med minsta möjliga negativa fotavtryck. Vårt hållbarhetsarbete och sociala ansvarstagande – genom teknologiska framsteg och företagskultur – är vävda in i alla aspekter hos Big Image.

Vi är dedikerade till att göra positiva förändringar där vi verkar.
Vi agerar med ödmjukhet och respekt i relation till anställda, kunder och samarbetspartners.

Vi samarbetar med universitet och högskolor för att utveckla utbildningsprogram, stödja fakulteter och studentprojekt samt samordna studiebesök. Vi erbjuder även praktikplatser i våra studios för att introducera nyanlända till den svenska arbetsmarknaden.

Vi överväger den potentiella miljöpåverkan i varje steg, från design, produktion, transport, installation, förvaring hela vägen till återvinningsprocessen. Våra studios är koldioxidneutrala och ISO 14001-certifierade. Vi erbjuder 100% återvunnet certifierade material och printar med vattenbaserade och lösningsmedelsfria bläcker som är Greenguard gold-certifierade. Att ha en tät dialog med våra kunder gör det möjligt för oss att noggrant uppnå deras önskningar genom att ständigt förfina vår tillverkningsprocess – samtidigt som det hjälper till att eliminera onödigt restavfall. Vi rekommenderar användningen av nya material, bläck, hantverk och teknik som gör det möjligt att nå vår kunds artistiska vision samtidigt som att minimera en negativ påverkan på miljön.

ISO14001/ISO9001 Certifikat 2020

Stäng

Få inspiration från vår senaste produktkatalog

Den innehåller allt från lösningar, material med bildbibliotek och mycket annan matnyttig information.

image