werner-hallen-1

En familjeman med stor vision

Djupt rotade i kulturen, har Big Image anlitats av världens största scener sedan 1987. Historien om familjeföretaget som skapar lösningar för akustik- och ljusdesign samt premiumprint tar sitt avstamp 1981 i Australien, där den svensk-tyska familjemannen Werner Schäfer arbetar som industrifotograf. Han blir förälskad i idén att förstora foton till deras rätta storlek, för att förmedla ett budskap och en känsla på bästa möjliga sätt oavsett kontext.

Som den innovative man han är, bestämmer han sig för att finna en process som möjliggör detta för världen. Han studerar printmetoder på tyg, med de klara fördelarna att tygbilder inte behöver hanteras med samma varsamhet som skört papper. Bilder på tyg kan också tas ner, vikas och därmed användas om och om igen.

Werner återvänder till Australien och finner en av de, då få, printmaskinsåterförsäljare för stora bilder, belägna i Liverpool. Strax därpå blir han generalagent och säljer bilder passionerat i många år inom Europa. Hans slutsats är att stora bilder revolutionerar inom kulturen men den tryckta bilden håller inte det mått som hans idé för den premiumkvalité kulturen förtjänar. Werner, vars intresse för kultur väcktes under hans barndom i Berlin, vill att upplevelsen ska nå upp till det hantverk han växte upp runt.

Werner beslutar att köpa hand egna airbrush-maskin från USA 1987 och öppnar upp i en tom lokal strax utanför Stockholm, och med det föds Big Image. Printern är ett oerhört komplicerat system med hundratals vred och knappar och Werner kan inte få den att fungera korrekt. Istället för att ge upp, bestämmer han sig för att investera allt han har. Med hjälp av studenter från KTH utvecklar han sin egen printingprocess.

Fram till denna dag, är Big Image fortfarande en ledande innovatör inom området.

Dessa studenter stannar inom företaget och blir en del av Big-familjen, tillsammans med Werners fru, son och döttrar. Idag har samma familj växt sig större, både i nummer och familjemedlemmar (anställda), i nummer av kvadratmeter i våra premiumprinting-studios i Stockholm och Berlin, i nummer av antalet printers och framförallt i nummer av antalet stora bilder producerade för scener, butiker och rum runtom hela världen för kunder med högsta estetiska standard.

Big image har tagit sin breda förståelse för artistiskt uttryck och behovet av perfektion inom andra komplexa områden såsom film, events, in-store-upplevelser. Sann till sitt ursprung, och Werners kulturfyllda barndom, behandlar Big Image varje skapelse, oavsett storlek eller miljö, som om den vore huvudnumret under en storartad premiärkväll.

Idag leds gruppen av företag av Werners och Margrits dotter Johanna Schäfer.

Stäng

Få inspiration från vår senaste produktkatalog

Den innehåller allt från lösningar, material med bildbibliotek och mycket annan matnyttig information.

bigcatalogue-frontcover-mockup-topspace